AI symposium op 7 juni 2024

Meld je snel aan voor het AI symposium op 7 juni 2024.


voornaam *

tussenvoegsel

achternaam *

mailadres *

leeftijd

functie *

BIG registratie nummer

Aanwezig op: *

* Graag willen we vooraf kijken wat je kennis over AI is. Daarom willen we je nog wat vragen voorleggen.

1a. Weet je wat artificial intelligence (AI) is? *

1b. Weet je wat large language models (LLMs) zijn? *

1c. Ben je op de hoogte van de juridische regels bij AI gebruik? *

* Ook willen we kijken wat het gebruik van AI is binnen het JBZ.

2a. Heb je wel eens een AI toepassing gebruikt binnen je werk? *

2b. Heb je wel eens ChatGPT gevraagd voor een (medische) vraag? *